Meer geld voor Tilburgse makers

08 juni 2021
Kunstproject van de manifestatie Kaapstad

Tilburgse kunstenaars (makers) kunnen subsidie aanvragen uit het Makersfonds. De gemeente heeft het beschikbare subsidiebedrag voor de tweede ronde verhoogd met 150.000 euro. Voor het Makersfonds PLUS is 500.000 euro extra beschikbaar.

Voor het Makersfonds is in de twee ronde nu 225.000 euro aan subsidie beschikbaar. Dit fonds komt voort uit het Cultuurplan 2021-2024 en biedt makers in kunst en cultuur directe ondersteuning. Met de verhoging van het budget ontstaat nog meer ruimte voor artistieke producties en plannen. Het indienen van een aanvraag kan vanaf maandag 14 juni 12:00 uur. Dat kan vanaf die datum op de pagina Makersfonds op deze site.

Marcelle Hendrickx (wethouder Cultuur): "Het is voor veel makers een financieel moeilijke tijd. Met de ophoging van dit fonds kunnen we meer makers, in deze lastige corona periode, ondersteunen in hun voortbestaan de kans bieden om weer nieuwe projecten te realiseren. Ik ben blij dat we er zo aan bij kunnen dragen dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en dat de maakpraktijk niet stil komt te liggen."

Makersfonds PLUS

Het Makersfonds PLUS is ook een subsidieregeling voor makers. De regeling is meer gericht op financiële ondersteuning van makers in coronatijd. Met deze subsidie willen we makers perspectief bieden voor de periode tijdens en ná corona. De subsidie draagt bij aan het in stand houden van het culturele veld in Tilburg.

Veel aanvragen

Inmiddels heeft een groot aantal Tilburgse makers een aanvraag ingediend bij het Makersfonds PLUS. Er is dit jaar al bijna 650.000 euro uitgekeerd, waardoor er nog maar 100.000 euro beschikbaar was voor de rest van 2021. Door de vele aanvragen bij het Makersfonds PLUS besloot het college van B&W op 25 mei 2021 om deze subsidie te verhogen met 500.000 euro. Dit betekent dat er nu nog ruim 600.000 beschikbaar is voor 2021. Met een maximaal aan te vragen bedrag van 7.500 euro per aanvraag kunnen nog minstens 80 aanvragen worden gehonoreerd.