Meer sport en cultuur voor kinderen op school en in de wijk

05 oktober 2018

Tilburg heeft een subsidie bij het Rijk aangevraagd om meer sport- en ook cultuurprofessionals te kunnen inzetten. De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd met sport en cultuur in aanraking laten komen.

Cultuur en sport is wezenlijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom investeert de gemeente er extra in. Met meer sportprofessionals kan elke school goed beweegonderwijs geven. Er komen ook meer handen voor buitenschoolse sportactiviteiten, sport in de buurt en ondersteuning van sportverenigingen. "In Tilburg vinden we het namelijk belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen", stelt sportwethouder De Ridder. "Sporten is niet alleen goed voor je gezondheid en je conditie, maar zorgt ook voor sociale contacten en binding in een wijk. Investeren in sport is investeren in preventie. Denk aan overgewicht bij kinderen, het voorkomen van slechte gewoonten en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Gymleraren en buursportwerkers zitten bovendien midden in de leefomgeving van de kinderen: op het sportveld, op school, in de wijk. Ze kunnen positief bijsturen en vroegtijdig signaleren."

Nieuwe pijler

Als het aan de gemeente ligt, komt cultuur daar als nieuwe pijler bij. "Het is belangrijk dat cultuur een plek krijgt in het onderwijs", benadrukt Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs en Cultuur. "Cultuur is veel meer dan dat ene schilderij of beeld. Het zorgt voor kleur, diversiteit en diepgang in de samenleving. Cultuur prikkelt, daagt uit, maakt onmogelijke concepten mogelijk, geeft inzicht en verrijkt. Daarom vind ik cultuureducatie ook zo belangrijk. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met kinderen hun culturele talent te laten ontdekken. Cultuur en de creativiteit die hieruit voortkomt zijn fundamenteel voor de ontwikkeling van de mens, van kinderen. Ik vind het van belang om aan te sluiten op de structuren die we al hebben voor het cursusaanbod en te werken met cultuurcoaches. Die zijn op school een mooie aanvulling op de leerkrachten in de klas. Zo brengen we kunst en cultuur nog dichter bij kinderen. Ook bij hen die hier niet zomaar mee in aanraking komen."

Naast de aangevraagde subsidie investeert de gemeente ook zelf om de extra professionals binnen te halen. Het gaat om een bedrag van 1 ton dat in de begroting van 2019 is opgenomen.