Meer zicht op illegale prostitutie

12 maart 2021

De gemeente Tilburg voert samen met politie controles uit onder sekswerkers, om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan. In Tilburg is het werken in de seksbranche toegestaan met een vergunning.

Sekswerkers die werken vanuit hun eigen woning, zijn hier onder strenge voorwaarden voor uitgezonderd. Maar er  is ook sprake van illegale prostitutie, waarbij personen of bedrijven zonder vergunning seksuele handelingen tegen betaling aanbieden en uitvoeren. De gemeente Tilburg voert samen met politie controles uit en handhaaft daar waar nodig. Dit  gebeurt om zicht te krijgen op de aard en omvang van de illegale branche. Zo is mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan en te signaleren. En kan overlast worden aangepakt of tegengegaan.

De afgelopen periode zijn weer meerdere woningen in Tilburg gecontroleerd, waar het vermoeden bestond van illegale prostitutie. Op verschillende plekken bleek dit inderdaad het geval. Alle huiseigenaren worden hierover geïnformeerd en de bewoners hangt een dwangsom boven het hoofd, als de woning opnieuw wordt gebruikt voor prostitutieactiviteiten.
Bij een controle gaf de aanwezige prostituee aan niet langer in de prostitutiebranche werkzaam te willen zijn. Hiervoor is hulpverlening ingeschakeld. Naast woningen, controleert de gemeente ook regelmatig hotels. Samen met Tilburgse hoteliers worden ook hier misstanden in de prostitutiebranche aangepakt.  

Veilig werken

Gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat sekswerkers in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden kunnen werken. Daarom staan er bij deze controles altijd hulpverleners klaar voor sekswerkers die daar behoefte aan hebben. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de klankbordgroep Seksworks ( www.seksworks.nl). 
Signalen van illegale prostitutie zijn te melden via tilburg.nl/melden en anoniem via meld misdaad anoniem tel 0800-7000.