Mogelijkheden JA/JA-sticker onderzoeken

26 januari 2018
Plaatje van de JA/JA-sticker

De gemeente gaat kijken of de JA/JA-sticker per 1 januari 2019 ingevoerd kan worden. Huishoudens waar deze sticker op de brievenbus zit, ontvangen wel ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Tilburg wil deze maatregel invoeren om papier te besparen. Een huishouden krijgt gemiddeld 34 kilo reclamedrukwerk per jaar in de bus. Het invoeren van de JA/JA-sticker bespaart papier. Dit past in de duurzaamheidsambities van de gemeente.

JA/JA

Zit er geen sticker op de brievenbus dan worden er op dat adres geen ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huis bladen bezorgd. Het idee voor deze sticker is niet nieuw. De gemeente Amsterdam voerde het per 1 januari 2018 in. Op dit moment heeft Tilburg een NEE/JA- en een NEE/NEE-sticker. NEE/JA geeft aan dat bewoners wel huis-aan-huis bladen willen ontvangen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. NEE/NEE staat voor geen huis-aan-huis bladen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Als het voorstel doorgaat, krijgen bewoners in de toekomstige situatie geen huis-aan-huis bladen en geen reclamedrukwerk in de bus als er geen sticker op de brievenbus zit.

Papierafval verminderen

Wethouder Berend de Vries: "Wij verwachten dat het invoeren van de stickers een jaarlijkse vermindering met vele duizenden kilo's papier en bijhorend plastic verpakkingsmateriaal betekent. Per jaar is dat in potentie 34 kilo minder papierafval per huishouden. Dat is een belangrijke stap voor het milieu, maar zeker ook in het verminderen van de kosten voor afvalinzameling."

Er is nog niet bewezen dat de invoering van de JA/JA-sticker papier bespaart. Daarom gaat Tilburg de ontwikkelingen in Amsterdam in de gaten houden. De verwachting is dat er na een half jaar voldoende informatie beschikbaar is of het werkt en over de middelen die nodig zijn om het in te voeren. Een voorstel voor deze maatregel wordt in de zomer van 2018 voorbereid. De raadscommissie Leefbaarheid bespreekt het voorstel van het college op 19 februari 2018. Amsterdam reserveerde 234.000 euro per jaar voor de invoering van de sticker.