Monumenten in Berkel-Enschot en Udenhout

09 april 2021
Mariakapel in Berkel-Enschot

De gemeente wil 26 panden en ensembles (meerdere gebouwen bij elkaar) in Berkel-Enschot en Udenhout op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. De eigenaren mogen hierover eerst hun mening geven.

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit, beleving en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. In 2016 stelde de gemeente vast dat de gemeentelijke monumentenlijst aanvulling nodig heeft als het gaat om de naoorlogse periode (circa 1945 -1970), maar ook als het gaat om agrarisch en dorps-erfgoed. Op deze manier zijn zowel de stad als de dorpen vertegenwoordigd, maar zijn ook de verschillende tijdlagen, perioden en typologieën goed vertegenwoordigd.

Zandpad

Bij beschermde monumenten gaat het niet alleen om gebouwen. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld ook het zandpad aan de Waalwijksebaan in Udenhout beschermen, en het Mariakapelletje aan De Brem in Berkel-Enschot. De kapel is gebouwd als teken van dankbaarheid van de bewoners dat zij de oorlog goed hadden doorstaan. Natuurlijk staan er ook ‘gewoon’ historisch bijzondere gebouwen op de nominatie om aangewezen te worden. Zoals museum De Hooizolder en de Vlaamse schuur en karschop uit 1865 aan de Heikantsebaan in Berkel-Enschot en de oude school in de Van Heeswijkstraat in Udenhout. Er is dit keer vooral ook gekeken naar ensembles van bijzondere bebouwing, juist vanwege de genoemde beleving van onze omgeving.

Er is een compleet overzicht van de monumenten. Dat is hieronder te downloaden of te bekijken. In de pdf staan alle beoogde monumenten in en wat zo bijzonder is om ze de status gemeentelijk monument te geven.

Eigenaren 

De eigenaren zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het voornemen en de consequenties van een eventuele aanwijzing als gemeentelijk monument. Zij hebben de gelegenheid om zienswijze (reactie) in te dienen over dit voornemen van de gemeente. 

Aan Ringbaan-West ligt het GGD-pand. Het college besloot op 23 maart om dit pand per direct de status van gemeentelijk monument te geven. Dit gebouw van architect Jos. Bedaux uit de naoorlogse periode is een architectuurhistorisch belangrijk en beeldbepalend gebouw met verschillende toekomstige gebruiksmogelijkheden. Die worden nu in kaart gebracht door de gemeente. De gemeente is eigenaar van dit pand.