Nieuw recreatiebeleid voor de Piushaven 

06 november 2020
De Piushaven

De Piushaven heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De haven is  een van de drukstbezochte recreatiegebieden van de stad. Om de Piushaven aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers en omwonenden is nieuw recreatiebeleid opgesteld.

In het voorstel is de Piushaven verdeeld in 3 zones met elk eigen spelregels voor het recreatieve gebruik aan en op het water. De nieuwe spelregels moeten de druk op de populaire haven verminderen. Dat  gebeurt door recreatie-activiteiten beter te spreiden over de verschillende zones, maar ook door het jaar heen. Voor het vaarverkeer verandert er weinig. Zwemmen in de haven blijft verboden.

Parkkade

In de zone Parkkade (de Havenkom tot de zogenoemde ‘kanaalarm’ ter hoogte van de Kruisvaardersstraat en Lanciersstraat) is recreatie wenselijk. Evenementen en culturele activiteiten zoals concerten en sportactiviteiten zijn hier mogelijk. Hier komen geen extra horecazaken of winkels. In het deel Parkweg (vanaf het begin van de kanaalarm tot aan de draaibrug (noordoever) en tot aan Den Ophef (zuidoever)) is recreatie mogelijk  als het kleinschalige initiatieven zijn. Bijvoorbeeld klassieke concerten, lezingen, ecologische wandelingen met groepen of uit eten aan de kade.

In het deel Parkerf (vanaf de draaibrug (noordoever) en Den Ophef (zuidoever) tot aan het Wilhelminakanaal) krijgt natuur de voorrang. Recreatie is hier niet welkom en vrije recreatie wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Deze zone heeft een belangrijke schakelfunctie tussen de stad en het buitengebied en is bedoeld om te wandelen, fietsen of varen. Hier gaat het om genieten van natuur en rust. Voor de recreatieondernemers in dit gedeelte zoekt de gemeente de komende periode in goed overleg naar een andere plek.

Kwaliteitscriteria

Bij de beoordeling van toekomstige recreatieve initiatieven voor de haven past het college 8 kwaliteitscriteria toe. Meer kans is er voor initiatieven die zorgen voor diversiteit of bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de waterkwaliteitof de ecologische kwaliteit. Dat geldt ook voor activiteiten die zorgen voor een goede spreiding (door het jaar heen en over zowel de noord- als zuidzijde) en die duurzaam uitvoerbaar zijn.

De drukte neemt toe vanaf het voorjaar tot de nazomer. De balans tussen rustig wonen en recreëren raakt dan geregeld verstoord. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in overleg met diverse belanghebbenden in de Piushaven. Op 14 december neemt de raad een besluit over het beleid.