Nieuwe aanpak gebouwenbeheer

12 oktober 2017

De gemeente en BAM FM vormen vanaf 1 november een langdurig partnerschap rond het beheer en onderhoud van zo'n 170 gemeentelijke gebouwen.

De partijen tekenden 10 oktober een 10-jarig contract voor een intensieve samenwerking met als doel een zo optimaal mogelijke exploitatie van de gebouwen. De gemeente kan zich als eigenaar en gebruiker van de gebouwen meer richten op gezonde, veilige en energiebewuste gebouwen. Duurzame gebouwen waarin de Tilburgers kunnen sporten, leren, werken en recreëren. De stap die de gemeente Tilburg zet met dit contract is in overeenstemming met een bredere trend binnen de overheid. De ontwikkeling van een regulerende overheid naar een overheid die samenwerkt met andere partijen.

BAM FM wordt de komende 10 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en voor het verduurzamen hiervan. De totale omvang van de vastgoed portefeuille beslaat ruim 350.000 m2 verdeeld over bijna 170 gebouwen. De komende maanden worden gebruikt om het partnerschap verder vorm te geven. Waar de gemeente voorheen met wel 10 tot 15 contractpartners werkte, wordt BAM FM voor huurders en gebruikers in de nabije toekomst het enige aanspreekpunt.