Nieuwe coalitie presenteert bestuursakkoord

13 juni 2018
Het nieuwe college van Tilburg

De afgelopen weken zijn de onderhandelaars van D66, GroenLinks, VVD en CDA aan de slag gegaan met het verwoorden van de ambities voor Tilburg in een bestuursakkoord. Op donderdagavond 14 juni om 20:00 uur presenteren zij de resultaten daarvan aan de stad.

Tijdens deze bijeenkomst stellen ook de beoogd wethouders zich voor. Iedereen is  van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn in het VerHalenHuis aan het Wagnerplein 4 in Tilburg Noord. Formateur Hans Dieteren geeft een toelichting op de totstandkoming van het akkoord. Daarnaast komen zowel de onderhandelaars als de beoogde wethouders aan het woord. De titel van het bestuursakkoord is: Gezond en gelukkig in Tilburg.

Wethouders

De beoogd wethouders zijn: Berend de Vries en Marcelle Hendrickx (D66),  Mario Jacobs (GroenLinks), Oscar Dusschooten (VVD),  Erik de Ridder (CDA) en Esmah Lahlah. Daarmee bestaat het college van de gemeente Tilburg de komende jaren naast burgemeester Weterings uit 6 wethouders.

Op maandag 18 juni wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken tijdens een extra raadsvergadering. Aansluitend worden de beoogd wethouders geïnstalleerd.

Op de foto de beoogde wethouders: v.l.n.r.: Mario Jacobs, Esmah Lahlah, Oscar Dusschooten, Marcelle Hendrickx, Berend de Vries en Erik de Ridder. (Foto: Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Portefeuilleverdeling college

WethouderPortefeuilleWijkwethouder
Berend de Vries (D66) - loco 1

Economie (incl. internationale acquisitie)
Circulaire economie (incl. afval)
Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
Energietransitie (excl. gebouwde omgeving)
Citymarketing
BrabantStad
Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor

- Groenewoud (incl. Stappegoor)
- Noordhoek (incl. Spoorpark)
- Koningshaven (Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en Broekhoven)
Erik de Ridder (CDA) - loco 2Zorg, welzijn en gezondheid
Ouderenbeleid
Maatschappelijke participatie
Sport
Evenementen (incl. evenementenvergunningen)
Emancipatie en integratie
Projecten: Koningsoord
- Berkel-Enschot
- Udenhout
- Korvel, Westend, St Anna
- Trouwlaan, Uitvindersbuurt
Mario Jacobs (GroenLinks) -
loco 3
Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
Parkeren
Groen, Natuur en landschap (incl. dierenwelzijn en kapvergunningen)
Openbare ruimte en klimaatadaptatie (incl. gladheidbestrijding)
Grondzaken
Monumenten en omgevingscommissie
Asielbeleid
Omgevingswet
Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken

- Noord
- Binnenstad
- Armhoef

 

Marcelle Hendrickx (D66)
- loco 4
Onderwijs (incl. natuur en milieu-educatie)
Jeugd en jeugdzorg
Cultuur
P&O
Wijkaanpak, coördinatie wijkgericht werken, burgerparticipatie
- West (‘t Zand en Wandelbos)
- Blaak
- Zorgvlied
- De Reit
Oscar Dusschooten (VVD)
- loco 5
Financiën (incl. deelnemingen, inkoop, belastingen en fondsontwikkeling)
Gemeentebrede dienstverlening (incl. vergunningen), digitale overheid
Maatschappelijk vastgoed (incl. Sk1en SK2 en Verduurzamingsopgave)
Wonen
Energietransitie gebouwde omgeving
Milieu (externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit) en emissieloos vervoer
- Reeshof
Esmah Lahlah - loco 6Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Werk en inkomen
Inkomensondersteuning en Armoedebeleid (incl. schuldhulpverlening)
Mondiale bewustwording
- Goirke-Hasselt-bouwmeesterbuurt
- Groeseind/Hoefstraat
- Theresia