Nieuwe regels voor reclame vanaf 1 juli

30 juni 2020
Gevelreclame aan de gevel van Koopman

Tilburg wil de kwaliteit van het winkelgebied verbeteren. Daarom moet vanaf 1 juli voor gevel- en objectgebonden reclames een vergunning worden aangevraagd. Dat geldt ook voor vlaggen en doeken in buizenframes.

Uitzonderingen zijn welstandsvrije reclames, reclames in welstandsvrije gebieden en het afplakken van ramen met reclames tot een maximum van 30% van het raamoppervlak. Daarvoor is geen omgevingsvergunning nodig.  

Verblijfskwaliteit

Verblijfskwaliteit is voor winkelgebieden steeds belangrijker. Bezoekers komen en blijven langer als een winkelgebied aantrekkelijk is. De aantrekkelijkheid wordt mede bepaald door reclames. De laatste jaren neemt het aantal gevel- en objectgebonden reclames in Tilburg dusdanig toe dat winkelgebieden ‘verrommelen’. Daarom heeft de gemeente Tilburg samen met ondernemers nagedacht over hoe de kwaliteit van de winkelgebieden kan worden verbeterd.

Maatwerk

De gemeente gaat meer maatwerk toestaan in de binnenstad. Maatwerk in het bij wijze van uitzondering toestaan van een tweede reclame en/of een haakse reclame als hierdoor een kwalitatief hoogwaardig totaalbeeld ontstaat. De binnenstad is het gebied binnen en aan de cityring en de Spoorzone. Voor de gegroeide winkelconcentraties, zoals bijvoorbeeld de Korvelseweg, de Besterdring, de Bredaseweg, de Piusstraat etc. gelden dezelfde reclameregels als voor de binnenstad.  

Niet alle bestaande reclames voldoen aan de regels. Toezicht en handhaving  hierop heeft vanwege de gevolgen van corona voor de ondernemers echter niet de hoogste prioriteit. De gemeente stelt handhaving uit en start met toezien en waarschuwen vanaf 1 januari 2021. Later, indien noodzakelijk, gevolgd door handhaving.

Meer informatie over of een omgevingsvergunning nodig is en of een reclame voldoet aan de welstandscriteria en de bestemmingsplanregels staat op de gekoppelde pagina's op deze site tilburg.nl.