Nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden voor Rekenkamer Tilburg

09 maart 2021
De nieuwe leden van de Rekenkamer

(Vlnr: Hayke, Marloes, Hans en Marga)

Burgemeester Theo Weterings benoemde 8 maart Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk-van Mook werden benoemd als algemeen lid. De benoeming van Marga Vermeer als algemeen lid werd met 6 jaar verlengd.

Met deze benoemingen is de Rekenkamer weer op volle sterkte na het vertrek van Walter Gouw, Harrie Verbon en Theo Mullekom. Zij hebben, na een periode van 12 respectievelijk 6 jaar, per 1 maart de Rekenkamer verlaten.

Objectief, verbindend, inspirerend en lerend …op zijn Tilburgs

De nieuwe voorzitter Hayke Veldman was eerder lid van de Rekenkamer Nijmegen en voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Rheden. Hayke: “Als voorzitter van de Rekenkamer zorg ik voor een objectieve blik op de handel en wandel van de gemeente. Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget én handelt de gemeente volgens de (beleids)regels? Doet de gemeente daadwerkelijk wat zij zich heeft voorgenomen?”

“Met mijn werkzaamheden voor de Rekenkamer hoop ik doormiddel van onderzoek en advies de verbinding tussen de raad, samenleving en ambtelijke organisatie van de gemeente Tilburg te versterken,” aldus Marloes van Rijswijk- van Mook. Marloes werkt als secretaris bij de gemeente Sint Michielsgestel.

Daadkrachtig

Hans Mulder is directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. “Tilburg experimenteert, volgt haar eigen weg, is daadkrachtig, durft. Tilburg loopt in veel opzichten voorop, is voortvarend in ontwikkeling, met oog voor de mensen. Graag draag ik hier vanuit de Rekenkamer aan bij, middels gedegen en bruikbaar onderzoek met een stimulerende, inspirerende, faciliterende en lerende doorwerking.”

“Als geboren en getogen Tilburgse ben ik er trots op de Rekenkamer Tilburg in mijn tweede termijn te mogen blijven vertegenwoordigen”, aldus Marga Vermeer. “Op zijn Tilburgs, samen met de stad, de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Experimenteel, rauw, tegendraads, daadkrachtig, sociaal en humor. Dat zijn de woorden die Tilburg omschrijven. In onze aanpak en onderzoeken komen deze kernwaarden zichtbaar terug.”

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer Tilburg is een onafhankelijk onderzoeksorgaan van de gemeenteraad. Door middel van het doen van onderzoek beoordeelt de Rekenkamer het functioneren van het gemeentebestuur. De resultaten van een onderzoek tezamen met aanbevelingen worden aangeboden aan de raad. De raad kan vervolgens het college van B&W opdracht geven om zaken anders aan te pakken. Meer informatie over de Rekenkamer Tilburg vind je op de site van de Rekenkamer.