Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking

20 mei 2020

(Foto John Davids)

De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 januari 2022. Deze nieuwe datum is deze week door minister Kajsa Ollongren voor Milieu en Wonen vastgesteld.

Begin april besloot de minister tot uitstel. Afgelopen maandag 18 mei heeft de minister in een interbestuurlijk overleg met alle betrokken koepels (waaronder de VNG) de nieuwe datum vastgesteld.

Reden uitstel invoering

De minister geeft in haar brief het volgende aan over het uitstel: "De afgelopen weken heb ik met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ons gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen."

Via de site rijksoverheid.nl is de hele brief van de minister te lezen.

Omgevingswet in Tilburg

De implementatie in Tilburg is op stoom. De gemeente is aan de slag in de Noordhoek met het opstellen van een omgevingsplan door inwonersparticipatie en werkt aan het toepasbaar maken van regels en aan het aanschaffen en implementeren van de benodigde software.

Consequenties van dit besluit

Tilburg gaan onverminderd door met de voorbereidingen. Door het later in werking treden van de Omgevingswet heeft de gemeente  meer tijd om zaken goed voor te bereiden en te oefenen met nieuwe werkwijzen en processen.