Ondertekening Charter for Walking

13 september 2017
De initiatiefnemers bij de ondertekening

(Foto: gemeente Eindhoven)

De gemeenten Tilburg en Eindhoven gaan kijken hoe ze de situatie voor voetgangers in hun gemeente kunnen verbeteren. Om dat voornemen kracht bij te zetten hebben ze 13 september de Charter for Walking ondertekend.

De 'Charter' is een verklaring waarbij overheden en organisaties zich uitspreken zich hard te maken voor de belangen van de mens te voet, de wandelaar en voetgangers. Tilburg en Eindhoven gaan kijken wat voor mogelijkheden er zijn om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. De gemeenten gaan daarbij onder meer samenwerken met organisaties als Wandelnet, de Fietsersbond en Milieudefensie.

Gezond en veilig

Wethouder Mario Jacobs: "Onze recent vastgestelde nieuwe mobiliteitsaanpak gaat uit van gezonde en veilige mobiliteit. Onze ambitie voor 2040 is nul verkeersdoden in Tilburg en een fors aandeel van lopen en fietsen. We faciliteren met onze aanpak dat nog meer mensen zich bewuster actief en gezond verplaatsen en nog meer gaan fietsen, maar vooral ook lopen. Er liggen volop kansen in korte verplaatsingen in de stad. Ook geeft het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad, woon- en recreatiegebieden ruimte aan actieve vervoerswijzen zoals lopen. Dit sluit dus naadloos aan bij de ambities van het charter."

Leefbaar

De wethouders Mario Jacobs van Tilburg en Mary-Ann Schreurs van Eindhoven ondertekenden de verklaring op uitnodiging van MENSenSTRAAT. Deze organisatie is in 2013 opgericht. Het is een netwerk van mensen en organisatie die zich willen inzetten voor een leefbare openbare ruimte.