Onderzoek drukte A58

20 december 2019
De A58 met een aantal vrachtwagens en auto's

Op de A58 tussen Tilburg en Breda staan bijna dagelijks files. Zonder structurele oplossingen, komt daar waarschijnlijk geen verandering in. Daarom worden knelpunten onderzocht en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

Het gaat om een zogenoemde MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Initiatiefnemers zijn het ministerie, de provincie en Tilburg en Breda. De samenwerkingspartners willen graag één oplossing. Over het onderzoek zijn informatieavonden voor omwonenden en weggebruikers op 13 en 14 januari 2020 van 18:00 tot 21:00 uur in het Van Der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8 in Gilze. Geïnteresseerden krijgen informatie over het project en kunnen ideeën aandragen. Dat kan ook via de website a58tilburgbreda.nl.

Deelprogramma

De verkenning A58 Tilburg-Breda is een deelprogramma van SmartwayZ.NL. Dit is een vernieuwend mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. Ook het project A58 Tilburg-Breda kijkt, naast infrastructurele oplossingen, naar innovatieve en duurzame maatregelen die bijvoorbeeld gericht zijn op gedragsverandering van weggebruikers.

InnovA58

Vanuit het project InnovA58 werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Sint-Annabosch-Galder en tussen Eindhoven-Tilburg van 2 naar 3 rijbanen. Het project MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda hangt samen met het project InnovA58. De wegdelen van beide projecten sluiten direct op elkaar aan. Het project InnovA58 zit in de planstudiefase. De beide projecten worden daarom apart, maar wel in afstemming met elkaar, georganiseerd.
In het najaar van 2021 is de verkenningsfase klaar en wordt aansluitend het zogenaamde voorkeursalternatief in een MIRT-Planuitwerking uitgewerkt.