Onderzoek naar geweld tegen sekswerkers

26 november 2021
Een jonge vrouw houdt haar hand voor haar gezicht

Sinds 2019 heeft Tilburg een nieuw prostitutiebeleid. Belangrijke onderwerpen in dit beleid zijn het versterken van de positie van de sekswerkers en het tegengaan van misstanden en geweld in de seksbranche. Een aantal partijen deed onderzoek naar geweld in de branche.

Uit het onderzoek blijkt dat het stigma op sekswerk goede veiligheidszorg in de weg kan staan. Sekswerkers kunnen zich geremd voelen in het benaderen van hulpverlening, politie en andere instanties in de veiligheidszorg. Dit geldt zeker ook voor het doen van aangifte. Een andere aanbeveling is om te onderzoeken of het mogelijk is om een ‘non profit bordeel’ te realiseren waar sekswerkers zelfstandig een ruimte kunnen huren. In een dergelijke setting is beter zicht op het ontstaan van eventuele misstanden. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er onwetendheid en vooroordelen zijn over sekswerkers bij de professionals in de veiligheidszorg. Meer bekendheid en begrip kunnen bijdragen aan een beter beeld. Datzelfde geldt voor onwetendheid over het thuiswerken. In de gemeente Tilburg heeft een sekswerker geen vergunning nodig om thuis te werken. Klanten en de omgeving hebben hier echter lang niet altijd weet van. Het komt voor dat sekswerkers hiermee gechanteerd worden. 

Onderzoek

De gemeente vroeg het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en Sterk Huis onderzoek te doen naar dit thema. Doel van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op het probleem en om handvatten te krijgen om dit geweld beter tegen te kunnen gaan. Dit geweld vormt een terugkerend probleem, maar is ook nog ongrijpbaar. 

Samen

Samenwerken met sekswerkers is het uitgangspunt uit het Tilburgse prostitutiebeleid. De gemeente werkt aan onderwerpen als veilige werkplekken en het wegnemen van taboes op sekswerk. Burgemeester Weterings: “Wij praten met elkaar, niet over elkaar. De kennis over elkaars wereld is van belang om samen passend beleid te ontwikkelen. Dit onderzoek past in die lijn: de groepsinterviews hebben het onderzoek vanuit de praktijk verrijkt. Ik ben er enorm trots op dat wij zo kunnen samenwerken aan betere werkomstandigheden voor deze beroepsgroep.”

In gesprek gaan

Met elkaar in gesprek gaan, vormde dan ook een belangrijk deel van het onderzoek. Naast literatuuronderzoek bestaat het onderzoek voor een belangrijk deel uit (groeps-)interviews binnen de seksbranche en met professionals uit zorg en veiligheid. De perceptie van sekswerkers zelf, waar het veiligheid en weerbaarheid tegen geweld rondom het sekswerk betreft, komt vaak terug in het onderzoeksrapport. 

De gemeente Tilburg gaat met deze aanbevelingen aan de slag. Daarnaast biedt de gemeente het rapport aan staatssecretaris Broekers-Knol aan. Tilburg vindt het belangrijk dat er ook op landelijk niveau aandacht voor geweld tegen sekswerkers komt. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het ministerie van Justitie & Veiligheid.