Online informatieavonden over REKS

09 maart 2021
Zonnepanelen op de daken

Begin maart werd bekend dat alle gemeenten in de regio Hart van Brabant het eens zijn over de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De plannen hebben invloed op de woonomgeving van inwoners uit deze regio. Op 15 en 22 maart zijn online informatieavonden.

Op beide avonden staat één thema centraal. De 15e is dat 'zonne-energie', de 22e 'de aanpassingen aan klimaatverandering'. Tijdens de informatieavonden horen geïnteresseerden wat de REKS is, hoe het concept-plan er globaal uitziet, wat de planning is en hoe inwoners kunnen meedoen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. De plannen uit de REKS zelf worden niet meer aangepast. De avonden zijn van 19.30 tot 21 uur. Aanmelden kan via onderstaande site.

Er zijn al informatieavonden geweest over windenergie, het duurzaam verwarmen van onze woningen en gebouwen en over participatie (meedenken, -doen en -profiteren). Die bijeenkomsten zijn terug te kijken op de website. Ook de bijeenkomsten van de 15e en 22e komen op de site te staan.

Fijne plek om te wonen

Een fijne plek om te wonen, nu en in de toekomst, dat willen we in Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) staat hoe we energie willen besparen en duurzaam opwekken en hoe we de regio beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Voor eind juni zullen gemeenteraden en waterschappen hier een besluit over nemen. Begin juli willen de gemeenten in de regio Hart van Brabant de REKS naar het Rijk sturen.