Ontwerp Holocaustmonument Vrijheidspark bekend

06 september 2019

(Kunstenares Tine van de Weyer)

In het Vrijheidspark komt een Holocaustmonument voor de 170 Joodse Tilburgers die in WOII zijn omgekomen. Het is gemaakt door de kunstenares Tine van de Weyer. Als alles goed gaat, wordt het half april 2020 onthuld.

In april 2020 zijn ook de activiteiten die te maken hebben met de bevrijding van Tilburg, dan 75 jaar geleden.

Amandelboom

Het ontwerp is gebaseerd op de amandelboom. Deze boom is ook de oorsprong van de bekende Joodse kandelaar met 7 armen, de Menora. De boom staat symbool voor het leven. In het ontwerp komen het leven en de toekomst terug in een boom met bloesemknoppen. Aan de takken hangen doeken, een verwijzing naar het textielverleden van Tilburg. De kwastjes aan de doeken doen denken aan die van de taliet, het Joodse gebedsgewaad. De boom groeit uit de plattegrond van Tilburg. Het beeld wordt even hoog als de Vaandeldrager die al in het Vrijheidspark staat. Het wordt in brons gegoten.  

Het initiatief voor het kunstwerk komt van de fracties van Groen Links en het CDA. Het college heeft het ontwerp goedgekeurd. Er was in Tilburg nog geen monument of gedenkteken voor de slachtoffers van de Holocaust. Het monument kwam tot stand door een samenwerking tussen Tilburgse kunstenaars en andere Tilburgse partijen. Bij de keuze voor het monument zijn onder meer vertegenwoordigers van de Joodse gemeente in Tilburg betrokken en mensen van het 4 mei comité. Doel van het kunstwerk is om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van de Holocaust nooit worden vergeten.

Oproep

In de begroting van de gemeente is een bedrag van 88.000 euro gereserveerd voor de totstandkoming van het kunstwerk. Ook de proceskosten worden van dit bedrag betaald. Er waren 3 kunstenaars geselecteerd uit de aanmeldingen na een openbare oproep. Uit die kandidaten koos de adviescommissie unaniem voor het ontwerp van Tine van de Weyer.