Onveilige bomen worden weggehaald

23 juli 2020
Een grote boom

Ongeveer 260 bomen in Tilburg zijn in dusdanig slechte conditie dat ze een veiligheidsrisico vormen voor omwonenden en passanten. Daarom worden deze bomen met spoed verwijderd of gesnoeid.

Het afgelopen jaar is ongeveer de helft van de gemeentelijke bomen gecontroleerd. Hieruit bleek dat er voor een klein deel van de bomen extra aandacht nodig was. Deze 'aandachtsbomen' zijn verder onderzocht door specialisten. 260 van deze bomen in Tilburg zijn ernstig ziek of dood. De bomen waar het om gaat worden gemarkeerd met een informatiebordje op de stam. Het gaat met name om bomen in Tilburg West en Tilburg Noord, maar ook op bedrijventerreinen en enkele bomen verspreid over de stad, onder andere in de Reeshof en de Binnenstad.

De bomen worden zoveel mogelijk op dezelfde plek of in de directe omgeving vervangen door nieuwe bomen.

Controles andere gebieden

Op dit moment vindt de reguliere boomcontrole plaats in de binnenstad en de Oude Stad.

Kijk voor meer informatie op tilburg.nl/bomen.