Openbare laadpalen plaatsen: hoe werkt het

18 april 2019

In Tilburg staan openbare laadpalen voor elektrische auto's. Inwoners of laadpaal-exploitanten kunnen een oplaadpunt aanvragen. De gemeente kijkt of de plek geschikt is.

Als de aanvraag bij de gemeente binnenkomt, wordt gekeken of er bekende bezwaren zijn tegen de voorgestelde locatie. Als die er niet zijn, komt daarna de aanvraag voor een verkeersbesluit. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via overheid.nl. Hierna kan er binnen 6 weken bezwaar tegen het besluit gemaakt worden. De gemeente betaalt niets voor de laadpalen en verdient er ook niets aan. De financiële lasten en lusten zijn volledig voor de exploitant. Een laadpaal in de openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en niet exclusief voor een gebruiker of voertuig, dit met uitzondering van laadpalen t.b.v. elektrische deelauto's.

Brede dekking

Een paar jaar geleden werden de laadpalen op minimaal 300 meter van elkaar geplaatst. Dat was om een brede dekking in de stad te krijgen. Die is er inmiddels. Laadpalen worden nu geplaatst waar de exploitant denkt dat de laadpaal rendeert, oftewel dat de laadpaal goed gebruikt wordt. Zo blijven de voor laden gereserveerde parkeerplaatsen niet onnodig leeg.
Bij het plaatsen van een enkele laadpaal met 2 stopcontacten, wordt in eerste instantie 1 parkeerplek gereserveerd voor laden. Als er een laadpleintje wordt gemaakt met 2 laadpalen, reserveert de gemeente meestal 2 parkeerplekken bij een paal. Bij de tweede paal wordt in eerste instantie geen parkeerplaats gereserveerd. De parkeerplaatsen worden pas gereserveerd als er aantoonbaar veel gebruik gemaakt wordt van de laadpalen.

Meer informatie op de pagina oplaadpunten voor elektrisch vervoer op deze website.