Overeenkomst voor De Spinaker getekend

20 november 2019
Ondertekening overeenkomst de Spinaker

Op de locatie De Spinaker in de Piushaven, waar nu de stadsmoestuin zit, komen o.a. zorgappartementen en koop- en huurappartementen.

De Spinaker is een van de laatste plekken in de Piushaven die nog herontwikkeld kunnen worden. De Wever, de Tilburgse koepel voor ouderenzorg, is eigenaar van de locatie. Al langer wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de herontwikkeling van deze plek. De Wever heeft in overleg met de gemeente een eerste studie uitgewerkt naar een concept stedenbouwkundig plan. Op de locatie wil De Wever samen met ontwikkelaar Heijmans ongeveer 60 zorgappartementen, 80 koop- en huurappartementen en 30 grondgebonden woningen bouwen.

Toelichten ideeën

Over het project is een informatieavond op 28 november. Tijdens deze avond licht de architect de ideeën toe. Hij geeft dan ook aan wat de status is van het plan. Voor de Spinaker wordt een planteam opgezet waarin bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden meedenken over de verdere uitwerking van de plannen.

Wethouder De Vries is erg blij met deze ontwikkeling: "Het is fijn dat we op deze manier als 3 partijen verder kunnen werken aan de afronding van de Piushaven".

De gemeente, de Wever en Heijmans ondertekenden de raamovereenkomst op 19 november.