Pilot Praktijkleren van start

28 januari 2020

Voor inwoners zonder startkwalificatie (diploma havo / mbo2 of hoger) start in Tilburg een proef met leren in de praktijk. De gemeente onderzoekt of dit meer kans op werk geeft.

Gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen. Ook de arbeidsmarkt vraagt dat medewerkers zich blijven bijscholen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld geen startkwalificatie omdat ze niet mee konden komen op school, of als vluchteling hierheen zijn gekomen. Tilburg wil onderzoeken of leren in de praktijk met een praktijkverklaring een manier is om het perspectief op (duurzaam) werk te vergroten. Het gaat over werkzoekende én werkende Tilburgers. Op dinsdag 28 januari ondertekenden de gemeente, ROC Tilburg, Helicon en de Rooi Pannen een convenant tot samenwerking hiervoor.

Talentontwikkeling op de werkvloer

"Juist voor de inwoners die geen startkwalificatie hebben is het van belang dat ze leren (weer) leuk gaan vinden en gemotiveerd worden om dit op een andere manier te doen. Deze pilot biedt ons de kans om dit vorm te geven samen met 3 mbo-scholen", aldus wethouder Esmah Lahlah. "Ook werkgevers zijn van groot belang bij deze pilot, omdat zij werknemers kunnen laten deelnemen en nieuwe werknemers op een leerwerkplek kunnen laten instromen. Er zijn al veel SBB leerbedrijven in deze regio en de mbo-scholen bieden diverse mogelijkheden om Praktijkleren in verschillende branches toe te passen. Waar nodig, zetten we nieuwe instrumenten in zoals een oriëntatieweek met Virtual Reality en de inzet van een life coach." Het doel is om in 2020 75 deelnemers met succes een traject te laten afronden.

Nieuwe manier van leren en werken

Voor inwoners zonder startkwalificatie is er nog weinig tot geen individueel aanbod vanuit het publieke mbo-onderwijs. De leerroutes die worden aangeboden zijn vaak diplomatrajecten in de beroepsopleidende leerweg op mbo niveau 1 of hoger. Praktijkleren is de eerste vorm van een 'leven lang leren' in de praktijk, op mbo niveau 1. Het doel is om deze samenwerking in 2021 definitief in te voeren.

Achtergrond praktijkleren

Sinds 2015 zijn er goede ervaringen opgedaan met Praktijkleren, onder meer met de 'Borisaanpak' waarin jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een praktijkverklaring kunnen halen als zij bepaalde werkprocessen beheersen. Met de pilot onderzoeken we of een vergelijkbare praktijkroute werkt voor een bredere doelgroep. Deze pilot wordt met ondersteuning van SBB en de Programmaraad uitgevoerd.