Play Attention op de Noordhoekring

11 april 2019

Op de fietsoversteek Boomstraat - Noordhoekring staat sinds donderdag 11 april een Play Attention. Dit verkeerslicht attendeert fietsers op de gevaren van smartphones in het verkeer.

Als je bij het verkeerslicht staat te wachten, hoor je muziek. Het is de playlist van Tommy-Boy Kulkens (13), die bijna 4 jaar geleden door een auto werd geschept. Hij was op de fiets met zijn playlist bezig voor een feestje waar hij die avond draaide. Je kan als fietser zelf een nummer uit de playlist kiezen. Ook krijg je het verhaal van Tommy-Boy te zien.

"Sinds de dood van zijn zoon geeft zijn vader Michael Kulkens via zijn stichting T-Butterfly voorlichting over verkeersveiligheid en smartphonegebruik," zegt wethouder Mario Jacobs (Slimme en Duurzame Mobiliteit). "Dat zijn onderwerpen die in Tilburg hoog op de agenda staan. Samen met organisaties als Veilig Verkeer Nederland, Interpolis en de provincie streven we sinds enkele jaren naar nul verkeersdoden in Tilburg en Brabant. Het Tommy-Boy verkeerslicht spreekt enorm tot de verbeelding en draagt bij aan de bewustwording over de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer."

Momenteel staan er in Nederland 6 Play Attention verkeerslichten. Het verkeerslicht op de Noordhoekring is de 7e locatie, binnenkort krijgt Waalwijk het 8e licht.