Plekken gezocht voor Tiny Forest

31 januari 2020
Meisje aan het werk in een Tiny Forest

Een Tiny Forest in bloei

De gemeente en IVN Natuureducatie willen in 2020 drie zogenoemde Tiny Forests aanleggen. Dit zijn minibossen ter grootte van een tennisbaan. De locatie voor het eerste bosje is bekend.

Achter SBO Noorderlicht gaan begin 2020 de eerste bomen de grond in. Voor de andere twee bossen zoekt de gemeente nog initiatiefnemers en locaties.
Een plan voor een bosje insturen, kan tot 29 februari. Een Tiny Forest maakt de wijk klimaatbestendiger en kinderen krijgen er les in het buitenlokaal. De aanleg van een Tiny Forest doet de gemeente niet alleen. Vaak wordt er samengewerkt met de buurt en een school.

Tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een mini-bos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Inwoners die het leuk vinden om met een Tiny Forest aan de slag te gaan kunnen een plan maken en dat aanmelden via de website van het IVN. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de wijk moet het plan zien zitten en het moet worden ondersteund door bewoners en andere partijen. Er moet een basisschool of buitenschoolse opvang op loopafstand zijn. De plek moet tussen de 200 en 400 m2 groot zijn en tenminste vier meter breed. De locatie moet in een woonwijk liggen. De plek moet voor iedereen toegankelijk zijn. De bomen krijgen alle ruimte om te groeien. Een commissie bekijkt het ingestuurde plan.