Praten over de visie voor de binnenstad

09 december 2016
Het dwaalgebied

De gemeente gaat met de inwoners van Tilburg praten over hun ideeën en wensen voor de binnenstad van de 21e eeuw. Dat gebeurt in een stadsgesprek waar bewoners, ondernemers en organisaties welkom zijn.

Er is een conceptvisie voor de binnenstad. Dit document dient als rode draad bij de gesprekken. De gemeente maakte dit concept na gesprekken met experts, zogenoemde stakeholders en na overleg met de gemeenteraad. Na de gesprekken met de stad wordt de visie aangescherpt en wordt gekeken of de ideeën en wensen uitvoerbaar zijn. De gemeente gaat ook na of partijen in de stad bereid zijn om samen te werken. Dit moet resulteren in een Agenda voor de Binnenstad van de 21e eeuw. Daarin staat welke acties wanneer aangepakt worden en wie ervoor verantwoordelijk is.

Bruist

Wethouder Erik de Ridder: "De binnenstad is volop in ontwikkeling. Op veel plekken zie je bouwactiviteiten, nieuwe bedrijven vestigen zich. Het hart van onze stad bruist! Al eerder is succesvol ingezet op projecten als Veemarktkwartier, Piushaven en Spoorzone. Dit zijn complexe opgaven, die je in relatie tot elkaar wilt benaderen. Daar helpt deze visie bij. Nu direct door het verbinden van programma’s en gebieden. Later vanwege de doorkijk naar een dynamische, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad".

Vasthouden

In de visie staat dat Tilburg inzet op 'de volgende generatie inwoners, ondernemers, consumenten en bezoekers'. De stad wil ze vasthouden, aan de stad binden door ze hier kansen te bieden, te verleiden om zich hier te vestigen en ze hier te laten nestelen: "boeien, binden, blijven".

Om dit te kunnen bereiken kiest Tilburg voor een economische strategie, gebouwd op 4 pijlers:

  • Tilburg compact en compleet
  • Talent, ontwikkeling kenniseconomie
  • Creatief ondernemerschap
  • Wonen voor de next generation

Het college gaf het concept van de economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw vrij op 6 december. De Binnenstadvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie Tilburg 2040. U kunt de visie lezen via ons Bestuurs Informatie Systeem.

Meer informatie over het stadsgesprek volgt.