Proef met alternatieve CV-installaties

21 december 2018

Woningcorporatie Tiwos gaat samen met 2 ondernemers en kennisinstituut ISSO kijken wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van een alternatieve CV-installatie in bestaande appartementen.

Tiwos stelt daarvoor 3 appartementen in Tilburg beschikbaar. De installatiebedrijven, Durocan en Tube-Insight gaan in 2 appartementen een alternatieve CV plaatsen. In de derde woning komt een combiketel. Dit om het verbruik van de appartementen met elkaar te kunnen vergelijken. Stichting MOED coördineert de proef. ISSO doet de metingen. Het is de bedoeling om zo min mogelijk aanpassingen te doen aan de bestaande installatie. Dit betekent dat de CV ketel wordt ingeruild voor het alternatieve verwarmingssysteem. De radiatoren, het leidingwerk en de ventilatie blijven intact.

Energiebesparing

Stichting MOED staat voor Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Het doel van de stichting is o.a. om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan energiebesparing.

Een aardgasaansluiting is per 1 juli 2018 bij nieuwbouw verboden. Voor nieuwbouwprojecten zijn vervangende technieken uitstekend in te passen, maar voor bestaande bouw is dat lastiger. Installateurs hebben te maken met randvoorwaarden van de bestaande bouw. Dit zijn bijvoorbeeld gebrekkige isolatie, te kleine radiatoren, ontbreken van vloerverwarming, gebrekkige ventilatiesystemen. Het is vaak financieel en bouwtechnisch niet goed mogelijk om deze randvoorwaarden aan te passen.

Het project loopt van half december 2018 tot eind februari 2019. Hierbij wordt vanaf 15 januari tot en met 12 februari gemeten en getest. Resultaten worden gepubliceerd in april 2019.