Regenwater opslaan in Waterlandschap Pauwels 

09 april 2021
Blik op Landschapspark Pauwels

Door klimaatverandering is er in het landschap meer ruimte nodig om water vast te houden en de kwaliteit van het water te verbeteren. Waterlandschap Pauwels, onderdeel van Landschapspark Pauwels, wordt een gebied waar regenwater wordt opgevangen en waar Waterschap de Dommel het afvalwater uit de stad zuivert.

Afval- en regenwater uit de stad zijn belangrijke bronnen van water voor het landelijke gebied. De gemeente en andere organisaties zoeken plekken waar overtollig regenwater tijdelijk op te slaan is, zodat het in tijden van droogte gebruikt kan worden. Daarnaast is het belangrijk om de zuivering van het afvalwater te verbeteren, bijvoorbeeld om medicijnresten uit het water te verwijderen. In het Waterlandschap wordt straks regenwater opgevangen in vijvers, greppels en wadi’s. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verdere verbetering van de zuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI). Agrariërs in het gebied kunnen het water dan gebruiken in tijden van droogte. De realisatie van het Waterlandschap gaat ongeveer 10 jaar duren. Verschillende organisaties werken samen aan dit project. Ondernemers en inwoners worden erbij betrokken.

Water de motor

Wethouder Mario Jacobs: “Wat het Waterlandschap bijzonder maakt is dat het water de motor is om recreatie, natuur, cultuurhistorie en landbouw in dit gebied te versterken. Het gebied wordt ook voor de natuur aantrekkelijker. Leefgebieden van amfibieën zoals de Boomkikker en vogels worden namelijk vergroot. De poelen in dit gebied verbinden verschillende leefgebieden met elkaar, waardoor de biodiversiteit toeneemt.”

Leijen

In Landschapspark Pauwels lopen verschillende oude watertjes, zoals de Zandleij en de Oude Leij. Het vervuilde afvalwater van de textielindustrie werd vroeger ongezuiverd via deze leijen afgevoerd naar het buitengebied. Tilburg legde vloeivelden aan om de kwaliteit van het water te verbeteren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de rioolwaterzuivering gebouwd en verviel het nut van de vloeivelden. De oude aan- en afvoersloten, vloeivelden en een oude waterpomp zijn nog steeds aanwezig. Kunstenaar Paul de Kort werkte een idee uit om de oude waterstructuren weer zichtbaar te maken. 

In het Waterlandschap komt bij de rioolwaterzuivering een hoogspanningsstation van TenneT. Door de plek die het daar inneemt moet de waterzuivering anders worden ingericht. Er worden nieuwe waterbergingsplekken aan de oostzijde van de N261 aangelegd, in een deel van de oude vloeivelden.

Twee andere projecten die invloed hebben op het Waterlandschap zijn de snelfietsroute F261 en de recropassage. De F261 (Tilburg-Waalwijk) loopt straks door de nieuwe waterbergingsplekken van de zuivering. Het fietspad wordt daar verhoogd, zodat het een mooi uitzicht biedt over de waterberging. Dit project staat voor 2022 op de planning. De recropassage is een ecologische- en recreatieverbinding van de ene kant van de N261/Midden Brabantweg naar de andere kant. Zo kunnen fietsers en dieren, zoals boomkikkers en reeën, eenvoudig van het natuurgebied Huis ter Heide naar het Noorderbos en verder naar natuurgebied De Brand. Naast deze passage worden voor de dieren op meerdere plekken poelen aangelegd en struikgewassen geplant.

Landschapspark Pauwels

Het Waterlandschap is onderdeel van Landschapspark Pauwels. Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied tussen De Loonse en Drunense Duinen, Kaatsheuvel/ De Efteling en de stad Tilburg. Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken de gemeenten Tilburg en Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en ZLTO aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. De gemeente, Waterschap de Dommel en andere betrokken partijen werken aan de plannen voor het Waterlandschap. Het college legt dit voor aan de gemeenteraad.