Ruimte voor voetgangers en fietsers

13 mei 2020
Borden bij een schoolstraat

Door de versoepeling van de coronamaatregelen en de start van de basisscholen op 11 mei, komt er weer meer verkeer op straat. Om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers elkaar op 1,5 meter ruimte kunnen passeren, gaat de gemeente ervoor zorgen dat hiervoor ruimte beschikbaar is.

De gemeente zorgt er ook voor dat fietsers en voetgangers veilig gebruik kunnen maken van de straat en de gemeente zorgt er bij de verkeerslichten voor dat wachtende fietsers en voetgangers niet te dicht bij elkaar komen te staan.

Vooral lopen en fietsen

 
"We willen dat de Tilburger gezond blijft. Nu het verkeer drukker wordt, is de oproep om vooral te gaan lopen en fietsen. Maar dat moet natuurlijk wel veilig kunnen. Je wilt niet dat het virus zich verspreidt, omdat veel mensen tegelijk moeten wachten bij een rood verkeerslicht. Daarom geven we per direct fietsers en voetgangers meer groen licht op drukke kruispunten en in de buurt van scholen. Zo verkleinen we de stopkans", aldus Mario Jacobs, wethouder Mobiliteit.

Ruimte voor fietsers en voetgangers rondom scholen

De gemeente ondersteunt de scholen bij het maken van ruimte, zodat leerlingen veilig gehaald en gebracht kunnen worden. Negen basisscholen hebben hiervan gebruikgemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het instellen van een schoolstraat (tijdelijk afsluiten van een straat tijdens haal- & brengtijden), het tijdelijk opheffen van parkeerplaatsen of door een straat eenrichtingsverkeer te maken. De komende periode zullen daar meer scholen bijkomen, nu ze in de praktijk mogelijk ervaren welke problemen er zijn met voldoende afstand houden in de openbare ruimte.

Meer groen voor fietsers en voetgangers

Om te voorkomen dat veel fietsers en voetgangers zich verzamelen voor een rood verkeerslicht en geen 1,5 meter afstand kunnen houden, staan de verkeerslichten op de Citryring per direct sneller op groen voor fietsers en voetgangers. De komende weken gebeurt dit ook op tientallen andere kruispunten, als ook de middelbare scholen weer opstarten. Mario Jacobs: "Die extra tijd hebben fietsers en voetgangers echt nodig omdat ze ook bij verkeerslichten 1,5 meter afstand moeten houden. Ze moeten bij rood dus op tijd stoppen, met voldoende afstand tussen elkaar. Dan kan er een rij ontstaan. En dan heb je wel meer tijd nodig bij het oversteken. Die extra tijd geven we ze."

Ruimte voor fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad

Er is meer ruimte nodig zodat fietsers en voetgangers elkaar op veilige afstand kunnen passeren. Die ruimte wordt op een aantal plekken gecreëerd. Door een rijstrook voor automobilisten af te sluiten zodat fietsers die kunnen gebruiken en voetgangers het fietspad kunnen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om delen van de Heuvelring en de Noordhoekring. De mogelijkheden voor de Spoorlaan en de Schouwburgring worden nog bekeken. Om te zorgen voor een goede verkeersveiligheid in de nieuwe situatie, gaat de snelheid op veel straten binnen de ringbanen omlaag van 50 km naar 30 km per uur.  Zo kunnen fietsers en voetgangers ook gebruikmaken van de rijbaan als dat vanwege de 1,5 meter nodig is. Deze maatregelen worden de komende weken, uiterlijk 1 juni, gerealiseerd.

Ruimte voor terrassen in de binnenstad

Wanneer de horeca op 1 juni weer gedeeltelijk open gaat, moet de afstand van 1,5 meter ook op terrassen genomen kunnen worden. De gemeente onderzoekt of en waar de openbare ruimte gebruikt kan worden om een groter terras te maken. Bijvoorbeeld door de Korte Heuvel fietsvrij te maken. Ook andere locaties, zoals de Paleisring en de Schouwburgring, worden onderzocht.

Lopen voor korte afstand, fietsen voor de langere afstand.

Extra groen licht voor voetgangers en fietsers leidt tot minder groen licht voor automobilisten en het openbaar vervoer. "Dat is helaas zo. Maar als gemeente zetten we de volksgezondheid en veiligheid voorop. Als ik zie hoe we het in Tilburg gedaan hebben de afgelopen weken, met zoveel mooie sociale initiatieven van Tilburgers, dan weet ik zeker dat we hier ook samen uit komen. Niemand wil onnodig besmettingsgevaar." Om de kans op mogelijk opstoppingen voor automobilisten te voorkomen, is het dringende advies:  kom zoveel mogelijk te voet voor de kortere afstanden en op de fiets voor de langere afstanden. Reis alleen indien nodig en vermijd de spitstijden.

Knelpunten melden in de BuitenBeter app

De doorstroming op de belangrijkste wegen in de stad (zoals de ringbanen) wordt continu gemeten. Als het oponthoud te groot wordt, bijvoorbeeld tijdens de spits, dan kan de instelling van verkeerslichten direct worden aangepast. Wanneer inwoners  opstoppingen ervaren in de binnenstad, dan kan men dit melden via de gratis BuitenBeter app. Ook voetgangers en fietsers die knelpunten ervaren, bijvoorbeeld als er geen ruimte is om voldoende afstand te houden, kunnen de app hiervoor gebruiken.