Samen bouwen aan de toekomst van kinderen

03 december 2021
Twee kinderen op een speeltoestel

(Foto Angeline Swinkels)

Zorgen voor een stimulerende en veilige omgeving voor kinderen, nu en in de toekomst. Zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar gaat het nieuwe meerjarenplan voor de huisvesting van het basis- en speciaal onderwijs over.

De gemeente en de schoolbesturen investeren de komende jaren samen fors in de vernieuwing en uitbreiding van schoolgebouwen en gymzalen. 

Flexibel en duurzaam

In het plan staan voldoende, goede, flexibele en duurzame gebouwen met een goed binnenklimaat, centraal. Voor iedereen toegankelijk, verspreid over de hele gemeente. Die niet alleen ruimte bieden aan onderwijs, maar ook voor ontmoeting in de wijk. En voor de doorontwikkeling naar integrale kindcentra, waarin kinderopvang- en zorgpartners intensief samenwerken.

Bruisende ontmoetingsplekken

Door de andere voorzieningen in het schoolgebouw, worden scholen steeds meer bruisende ontmoetingsplekken in de buurt. “Ze dragen bij aan de (talent)ontwikkeling van onze kinderen, maar ook aan de sociale verbinding in een wijk”, aldus wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd). Het plan gaat dus om meer dan schoolgebouwen en realiseert meerdere ambities die we hebben voor onze kinderen en ouders. Hun geluk en gezondheid staat voorop. Ik ben er dan ook heel trots op dat dit plan er nu ligt, na een intensieve samenwerking met de schoolbesturen in het  basis- en speciaal onderwijs. Samen met hen en vele andere partners steken we ook voor de uitvoering de komende jaren onze handen flink uit de mouwen. Alleen samen kunnen we het waarmaken.”

Plus

Het Tilburgse huisvestingsplan draagt bij aan ambities uit meerdere plannen, zoals de Lokaal Educatieve Agenda, de Integrale Jeugdagenda en de wijkgerichte aanpak van de gemeente in het kader van ‘In de buurt gebeurt het’. Denk hierbij aan een goede start voor ieder kind, aan dat elk kind zoveel mogelijk nabij thuis naar school kan of naar een school die bij hem/haar past en aan een sterke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg. Het plan draagt ook bij aan duurzaamheid en een duurzame leefomgeving, zoals energie neutrale gebouwen en groene schoolpleinen. Met deze ambities geven we in Tilburg een plus op wat wettelijk vereist is. De plannen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan ontwikkelingen in de buurt. 

Plannen t/m 2025

Het plan wordt op 7 februari 2022 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Het gaat over de komende 16 jaar, waarbij de plannen voor de eerstkomende jaren al concreet zijn gemaakt: tot en met 2025 staat een investering van 89 miljoen op de agenda. Het gaat dan onder meer om uitbreiding, zoals nieuwe basisscholen in Stappegoor, Tilburg Noord en Berkel-Enschot. Maar ook om vervanging van schoolgebouwen. Zo worden bijvoorbeeld alle schoolgebouwen in de wijken ’t Zand en Groenewoud de komende jaren aangepakt. Het plan wordt iedere vier jaar herijkt. Hierdoor kunnen we steeds rekening houden met de laatste ontwikkelingen, zoals het leerlingenaantal en gebiedsontwikkelingen.