Samen werken aan gezonde bouwsector

22 december 2017

Het Stimuleringsfonds LerenWerken Regio Tilburg (StiFo) wil vraag en aanbod van personeel in de bouwsector gelijk houden. De gemeente ondersteunt dit initiatief.

Daarom ondertekende wethouder Erik de Ridder (arbeidsmarkt) donderdag 21 december een charter of manifest om samen te gaan voor een gezonde bouwsector. De sector vergrijst in hoog tempo en de instroom van leerlingen daalt. Dat leidt tot tekorten aan vakbekwaam personeel.

StiFo is opgericht op initiatief van de 3 opleidingsbedrijven in de regio Midden-Brabant: Bouwmensen, Installatiewerk en Schilder’sCOOL. "Samenwerking is belangrijk om te anticiperen op de verwachte tekorten aan vakbekwaam personeel in deze sector," geeft wethouder de Ridder aan, "StiFo stelt leerlingen en zij-instromers in de gelegenheid om hun vak in de praktijk te leren, door hen kwalitatief hoogwaardige leerwerkplekken aan te bieden. Om die leerwerkplekken te organiseren gaat StiFo met opdrachtgevers van bouwprojecten in gesprek. Onderteken je als (potentiële) opdrachtgever het StiFo-charter, dan spreek je de intentie uit hier concreet invulling aan te geven."