Samenstelling commissie chroom-6 bekend

15 april 2019
Schuren aan een trein waar mogelijk Chroom6 op zit

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Gemeente Tilburg en NS/NedTrain hebben 3 kandidaten voor de onafhankelijke commissie chroom-6 gevonden. Deze commissie beoordeelt de aanvragen voor tegemoetkoming.

Naast voorzitter drs. Jacobine Geel zijn de commissieleden drs. Wim van der Meeren en prof. mr. dr. Jurgen de Poorter. De commissie zal 'zonder last en ruggespraak' de aanvragen van de betrokkenen beoordelen. De gemeente Tilburg en NS/NedTrain nemen het oordeel van de onafhankelijke commissie over. Het Steunpunt chroom-6 voert het oordeel uit en betaalt de tegemoetkomingen vanuit de Regeling tegemoetkoming chroom-6.

Als het Tilburgse college van B&W akkoord is met de samenstelling kan de commissie starten met de beoordelingen van de honderden aanvragen die inmiddels zijn ingediend door de betrokkenen. Het doel is om de tegemoetkomingen die vóór 1 mei compleet zijn en die worden toegekend, uiterlijk 7 juli 2019 uit te betalen aan de betrokkenen.

Profielen

Voorzitter Jacobine Geel (1963) is theologe en sinds 2013 bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Geel was eerder voorzitter van onder andere het Burgerforum Kiesstelsel dat in opdracht van het kabinet uitzocht hoe het Nederlandse kiesstelsel verbeterd kon worden. Ook was Geel betrokken bij enkele landelijke herdenkingsbijeenkomsten, waaronder die voor de slachtoffers van de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn, en bij de nationale herdenking van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Als presentator is Geel wekelijks op televisie te zien in het programma 'Jacobine'(KRO-NCRV).

Wim van der Meeren (1955) is van 2009 tot 1 mei 2019 bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, een van de 3 grootste zorgverzekeraars van Nederland. CZ werd in 1930 opgericht in Tilburg en heeft haar hoofdkantoor ook nog altijd in de stad (Ringbaan West). Voor zijn functie als bestuursvoorzitter van CZ was Van der Meeren 10 jaar directeur van het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis.

Jurgen de Poorter (1974) is sinds 2013 hoogleraar Bestuursrecht aan de Tilburg University. Eerder was hij werkzaam als raadadviseur bij de Raad van State. De Poorter publiceerde vele boeken en artikelen over onderwerpen als de rechtsbescherming tegen de overheid, de rechtspleging en de methoden van rechterlijke rechtsvorming. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de vraag hoe rechters beter rekening kunnen houden met de maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen. Naast zijn hoogleraarschap is De Poorter sinds 2015 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.