Schapen houden het gras in Tilburg kort

23 april 2019

In delen van Tilburg grazen kuddes schapen. O.a. om te zorgen voor een meer diverse grasbegroeiing en om te helpen de heide in stand te houden.

Vanaf maandag 22 april zijn de schapen aan het grazen bij onder meer de taluds aan de Letostraat, bij de Dongeseweg, de Heibloemstraat, de Uiterste Stuiver en de Gesworenhoekseweg. Half mei gaan de wandelende maaimachines aan de slag in de omgeving van de Bodegravenpad. De schapen doen het niet op eigen houtje. Een herder begeleidt de groep. Schapen eten het gras en de jonge struiken weg, zodat heide kan blijven groeien.