Scholen van T-primaiR werken samen met Traverse

23 november 2021
Twee kindjes aan het duikelrek

(Foto Angeline Swinkels)

Alle basisscholen die vallen onder T-primaiR werken samen met Traverse in het programma ‘Handle With Care Ruggensteun’. Dat betekent dat kinderen die met hun ouders door Traverse worden begeleid, steun op maat krijgen, zowel in de maatschappelijke opvang als op school.

Deze afspraken staan in het convenant ‘Handle With Care Ruggensteun’. Het werd onlangs ondertekend door José Buitendijk (Traverse), Gijs de Bont, Paul van Aanholt ( T-primaiR) en wethouder Marcelle Hendrickx.

Aandacht en steun

Jaarlijks zitten gemiddeld 200 kinderen in de opvang bij Traverse in Tilburg. Veel van die kinderen zitten op Tilburgse basisscholen. Het is belangrijk dat deze kinderen extra aandacht en steun krijgen. In ‘Handle With Care Ruggensteun’ is geregeld dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Zo ontstaat een beter beeld van het kind en ontvangt het in alle situaties steun op maat.

Taskforce Kindermishandeling

Om kindermishandeling nog beter aan te pakken, startte in 2017 de regionale Taskforce Kindermishandeling. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Ze zoeken naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat kindermishandeling vaker voorkomen kan worden of eerder wordt opgemerkt.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Jeugd en Onderwijs, voorzitter Taskforce): “We willen een fijne en veilige omgeving voor onze kinderen. Dat moeten we met alle maatschappelijke partijen gezamenlijk oppakken. Daarom ben ik blij dat ook T-primaiR meedoet. Alleen als we dit samen doen kunnen we nog sneller signaleren, een effectieve aanpak organiseren en zo een ruggensteun bieden aan kinderen in de knel.”

Samen met de Taskforce Kindermishandeling werkt Traverse er aan om alle basisscholen in Tilburg aan te laten sluiten bij ‘Handle With Care Ruggensteun’.