Signalen van criminaliteit melden

03 juni 2020
Logo van Samen voor een veilige buurt

De gemeente wil inwoners bewuster maken van criminele activiteiten in hun buurt. Verdachte situaties kunnen worden gemeld via de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Een van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van de onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning. Het gaat hierbij om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan hennepkwekerijen en drugslabs in wijken en buurten of het buitengebied.

Inwoners moeten zich bewust worden van het feit dat ondermijning geen 'ver van je bed' show is maar dat het mogelijk ook in hun buurt plaatsvindt. De gemeente start een social media campagne om duidelijk te maken dat dit niet normaal is, niet loont en dat het gevaarlijk is. Ook wordt duidelijk hoe inwoners signalen hiervan kunnen herkennen en melden. De campagne is een samenwerking met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Het gaat om een pilot van vier weken, waarbij het effect van de campagne gevolgd wordt.

Melden

Melden kan gemakkelijk via de website van de politie of door te bellen met 0900-8844.
Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of door kosteloos te bellen met 0800-7000.
Onderneem nooit zelf actie wanneer u een lab of kwekerij vindt maar maak daar een melding van.