Sliblaag in Piushaven

26 november 2019
In de Piushaven zitten twee meisjes op een bankje

(Foto: Suzanne Verhagen)

In 2008 bleek dat er zware metalen in de sliblaag in de Piushaven zaten. In 2018 is opnieuw onderzoek gedaan. De vervuiling is gelijk gebleven, maar vormt geen risico voor zwemmers bij evenementen.

Dit heeft de GGD bepaald op basis van de onderzoeksresultaten uit het nieuwe onderzoek. Zij hebben beoordeeld of de bodem een gevaar is voor zwemmers bij evenementen. Dit blijkt niet het geval. 25 monsters zijn onderzocht. De sliblaag is verontreinigd met o.a. zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. De havenkom is minder verontreinigd dan het deel dichter bij het Wilhelminakanaal. De vaste bodem onder de sliblaag blijkt niet verontreinigd te zijn.

87 boringen

In totaal zijn voor het onderzoek 87 boringen gedaan. De dikte van de sliblaag varieert van 15 cm tot 1 meter. In het oostelijke deel van de haven is de sliblaag plaatselijk zelfs 1,3 m dik. De hoeveelheid slib wordt geschat op 20.000 m3.

Toestand van de sliblaag

De toestand van de sliblaag is hiermee voldoende bekend. Aanvullend onderzoek is niet nodig. De sliblaag verwijderen kost 1 tot 1,2 miljoen euro. Omdat de sliblaag geen gevaar voor de volksgezondheid vormt, wordt geadviseerd om de sliblaag te laten liggen.
Omdat de diepte van de haven door de aanwezige sliblaag niet overal voldoende meer is voor de scheepvaart moet wel een deel van de sliblaag verwijderd worden. Het gaat dan om een beperkt aantal plekken en slechts een deel van de sliblaag. De kosten hiervoor zullen naar verwachting beduidend lager zijn dan de kosten voor het totaal verwijderen van de sliblaag. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.