Sluit aan bij de toelichting programma-begroting 2022

08 oktober 2021
Bezoekers in de LocHal

(Foto Gerdien Wolthaus Paauw)

Op vrijdag 15 oktober 15 uur a.s. presenteert het Tilburgse college van B&W de programmabegroting van de gemeente Tilburg voor 2022 aan de stad en de gemeenteraad. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst licht wethouder Oscar Dusschooten (Financiën) het financiële beeld toe, waarna de overige collegeleden de aanwezigen kort meenemen in de beleidsvoornemens voor de komende maanden.

Inwoners die aanwezig willen zijn bij de bijeenkomst, kunnen zich aanmelden via een e-mail naar communicatie@tilburg.nl.