Spaarpot-snelheidsmeter aan de Zouavenlaan 

05 februari 2021
Het digitale bord met de spaarpot en het gespaarde bedrag

Aan de Zouavenlaan in de wijk Zorgvlied staat een snelheidsmeterspaarpot. Passerende automobilisten die zich houden aan de maximum snelheid, sparen geld voor Kindcentrum Christoffel.

Iedere auto die met de juiste snelheid (max. 30 km/uur) langs de snelheidsmeter rijdt, brengt geld in de digitale spaarpot. Het gespaarde geld komt ten goede aan Kindcentrum Christoffel. De Zouavenlaan is een doorgaande weg vlakbij dat Kindcentrum. Vanuit de hele wijk steken kinderen hier dagelijks de weg over. Deze straat heeft veel autoverkeer en er wordt vaak te hard gereden. 

Kindcentrum Christoffel zet zich als school in voor de verkeersveiligheid in de wijk. Zo zijn zij bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een team verkeersbrigadiers om de kinderen veilig te laten oversteken. Wanneer automobilisten zich aan de maximale snelheid houden, wordt het oversteken een stuk veiliger. Daarom is besloten om de snelheidsmeter aan deze weg te plaatsen. Het gespaarde geld kan de school besteden aan allerlei zaken die met verkeersveiligheid te maken hebben. 

Hoe werkt het?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de maximale snelheid houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er € 0,05 in de spaarpot komt. De bestuurder ziet een duim omhoog, en het gespaarde bedrag dat in een digitale spaarpot valt. De Provincie Brabant is eigenaar van deze bijzondere snelheidsmeter. Gemeenten mogen de meter inzetten op een zelfgekozen locatie. Na een periode van ongeveer 3 weken verhuist de snelheidsmeter weer naar een andere gemeente.

0 verkeersslachtoffers

Tilburg streeft samen met andere Brabantse gemeenten, politie, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie en de provincie Noord-Brabant naar nul verkeersslachtoffers in Brabant. Om dat te realiseren investeren we in de infrastructuur, maar werken we óók aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. We willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten, afgeleid worden of te hard rijden.