Stadsnieuws Tilburg in een nieuw jasje

29 september 2021
Voorbeeld van nieuwe voorpagina Stadsnieuws Tilburg

Stadsnieuws Tilburg gaat er vanaf 8 oktober anders uitzien. De krant verschijnt in een nieuwe vorm, namelijk als magazine. Ook de dag waarop de krant bij u als inwoner op de mat valt, verschuift. Op dit moment is dat woensdag, dat wordt vanaf 8 oktober op vrijdag of zaterdag.

De veranderingen hebben te maken met de overgang naar een nieuwe uitgever, Em. de Jong uit Baarle-Nassau. Tot nu toe wordt het Stadsnieuws uitgegeven door DPG Media. Maar deze uitgever stopt met het uitgeven van huis-aan-huis bladen.

Lokale krant

Het nieuwe Stadsnieuws gaat een podium zijn voor iedereen: van voetbalclub tot koor en van toneelvereniging tot diamanten bruidspaar. De krant krijgt een eigen redactie met correspondenten die betrokken zijn bij wat er leeft in hun omgeving. Stadsnieuws Tilburg wordt een lokale krant. Een huis-aan-huisblad dat het karakter van de stad/gemeente Tilburg en zijn inwoners weerspiegelt. Uitgangspunt daarbij is dat lezers zich herkennen in de krant dankzij verhalen/rubrieken die raken aan hun persoonlijke belevingswereld en gebeurtenissen in de stad/gemeente.

Em. de Jong is een ervaren uitgever van huis-aan-huis bladen in de regio West- en Midden-Brabant. Met hun weekbladen bereiken ze ongeveer 200.000 huishoudens.