Startbijeenkomst Perspectief op Werk

03 december 2019
Startbijeenkomst Perspectief op Werk

Vorige week was in de Regio Hart van Brabant de start van het programma Perspectief op Werk. Dit is subsidie van het Rijk om te proberen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Het gaat om een subsidie voor 2 jaar. Bij Perspectief op Werk werkt de overheid samen met ondernemers en het onderwijs. De regio Hart van Brabant heeft een regionaal Actieplan gemaakt. Dit plan bestaat uit 9 concrete projecten, gezamenlijk door overheid, ondernemers en onderwijs opgezet.

Werving en selectie

De projecten variëren van 400 filmpjes van werkzoekenden als alternatieve werving- en selectie tot maatwerktrajecten op weg naar werk voor bijvoorbeeld jongeren, 45+ers of mensen met psychische kwetsbaarheid. De kracht zit in de samenwerking tussen de projecten en de partners in de regio. De startbijeenkomst bood direct gelegenheid aan de projectleiders en kartrekkers vanuit overheid, ondernemers en onderwijs om met elkaar in gesprek te gaan, verbindingen te leggen en elkaars projecten te versterken.