Stel uw vragen via chat

04 november 2020
Screenshot van tilburg.nl met Gem rechtsonder

Vanaf 3 november is de gemeente Tilburg bereikbaar via de virtuele assistent 'Gem'. Op de pagina's over verhuizen, paspoorten en identiteitsbewijzen staat een chatvenster waar inwoners hun vraag kunnen stellen. Gem geeft dan antwoord.

Gem is een virtuele assistent die geprogrammeerd is om vragen te beantwoorden. Achter Gem zit geen echte werknemer waar de vragensteller mee kan chatten. De virtuele assistent is een nieuwe ontwikkeling in de manier waarop gecommuniceerd wordt met de inwoner. Bij de start geeft de virtuele assistent antwoord op vragen over verhuizen, paspoorten en identiteitsbewijzen. Ook verwijst Gem door naar de juiste pagina op de website.