Steun voor culturele instellingen

21 april 2020

(Foto Anja van Eersel)

Theater- en dansvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten die vanwege de coronacrisis dit voorjaar niet door kunnen gaan bij de instellingen die subsidie van de gemeente krijgen en die dit jaar onmogelijk ingehaald kunnen worden, hoeven geen verrekening te doen van de gemeentelijke subsidies.

Ook zal de (maandelijkse) bevoorschotting van culturele instellingen tot het eind van het jaar doorgaan, zodat de vaste lasten van culturele instellingen voldaan kunnen worden. Tenslotte is besloten de prestaties in cultuureducatie zoals schoolvoorstellingen, die niet doorgaan, ook niet worden verrekend met de subsidies. Deze maatregelen sluiten aan bij die van veel gemeenten in het land en onze partners in BrabantStad. Dit is besloten door het college.

Wethouder Esmah Lahlah, die de portefeuille waarneemt namens wethouder Marcelle Hendrickx: "Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur, cultuur is ontzettend belangrijk en vraagt juist nu onze gezamenlijke aandacht. Ik realiseer me dat naast veel andere sectoren de kunst- en cultuur sector het zwaar heeft terwijl ze zo belangrijk zijn voor ons als #stadvanmakers. Ik ben blij met het aanvullende pakket vanuit het Rijk maar de komende tijd zullen we monitoren en overleg hebben met de partners in de stad wat de impact is van de crisis en de maatregelen", zegt Lahlah, mede namens Hendrickx.

Verder kunnen culturele instellingen (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) gebruik maken van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. Ze staan op de pagina over de coronacrisis op deze website.

Opschorten huur

Met deze maatregelen hoopt de gemeente onze gesubsidieerde culturele instellingen te ontlasten in deze moeilijke periode. Eerder is al aangekondigd dat de huur wordt opgeschort voor drie maanden voor culturele organisaties die gebruik maken van gemeentelijke panden.