Subsidie Topsportfonds nu aan te vragen

02 augustus 2021
Topsporter Robin is aan het hardlopen

Het Topsportfonds ondersteunt Tilburgse topsporters en talenten zichzelf te ontwikkelen. In 2021 is er in totaal € 50.000,- beschikbaar. De subsidie is vanaf nu aan te vragen.

Topsporters die in Tilburg wonen, kunnen de subsidie aanvragen via tilburg.nl. De bijdrage is bedoeld voor sporttechnische of ondersteunende zaken die leiden tot verbetering van sportprestaties. Denk aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, kosten voor trainingsstage, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie en dergelijke. Topsporters kunnen één keer per jaar een beroep doen op het Topsportfonds en maximaal € 2.000,- aanvragen. 

‘Meedoen is winnen’

Het college heeft de subsidieregeling Topsportfonds Tilburg vastgesteld. Die regeling is er gekomen op verzoek van de gemeenteraad. Met de subsidie wil het gemeentebestuur topsporters en sporttalenten in de stad optimaal faciliteren, een van de ambities uit de sport- en beweegvisie ‘Meedoen is winnen’. 

“Topsporters en sporttalenten hebben op allerlei vlakken ondersteuning nodig, zo blijkt uit onderzoek. Met de lancering van dit Topsportfonds onderstrepen we als gemeente onze wens om onze Tilburgse sporttalenten zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze optimaal kunnen presteren”, aldus wethouder Dols. “Onze wens is om in 2022 dit fonds te laten groeien met partners uit de stad, zodat het een echt Tilburgs fonds wordt voor bijzondere Tilburgse talenten.” 

#TeamTilburg 

De gemeente voert de subsidieregeling uit in 2021. Intussen werkt de gemeente met de partners uit de stad aan een platform voor topsport en talentontwikkeling, onder de werktitel #TeamTilburg. De ambitie is dat dit platform vanaf volgend jaar actief is en het Topsportfonds verder uitbouwt. 

Toekenning in het najaar 

Alle voorwaarden zijn na te lezen op tilburg.nl. Een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van partners uit de stad, gaat de aanvragen mede beoordelen. In het najaar van 2021 moet dan duidelijk zijn welke aanvragen zijn toegekend.