Subsidie van ministerie voor duurzame maatregelen

24 december 2019
Een huis in Tilburg met zonnepanelen

Tilburg krijgt 918.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 9 duurzame maatregelen in de stad. Denk hierbij o.a. aan collectieve inkoopacties of het inzetten van energiecoaches.

Het geld komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een stimuleringssubsidie om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Uitwerken

De gemeente krijgt het toegekende budget begin 2020. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Het gaat om maatwerk energieadviezen, bijvoorbeeld op het moment dat iemand een ander huis koopt, nieuwe collectieve inkoopacties, online energie-advies en energiecoaches en meer. Er komen acties voor eigenaren met een laag inkomen, monumenteigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en de 'gewone' particuliere woningeigenaar. In de eerste maanden van het nieuwe jaar worden de plannen duidelijk.

Zelf regelen

De subsidie uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is voor 2 typen activiteiten: collectief en individueel. Sommige activiteiten zijn meer individueel ofwel per huishouden: bedoeld voor mensen die het liever zelf regelen. Ook zijn er activiteiten die uitgaan van het in gezamenlijkheid doorvoeren van energiebesparende maatregelen, wat weer een andere groep bewoners aanspreekt. De activiteiten worden allemaal uitgevoerd onder de paraplu van de gemeentelijke energiebesparingsaanpak 'Aan de slag met je huis'.