Subsidie voor activiteiten

21 juli 2021
skatende jongeren op Pieter Vreedeplein

fotografie: Angeline Swinkels

De gemeente Tilburg heeft twee nieuwe subsidieregelingen. Daarmee wil de gemeente extra activiteiten mogelijk maken. Activiteiten voor mensen die getroffen zijn door de effecten van corona.

De ene subsidieregeling is voor jongeren tot en met 27 jaar. Deze regeling is bedoeld voor ondersteuning en sociale ontmoeting. De andere subsidieregeling is gericht op activiteiten voor kwetsbare personen. Zoals ouderen, mensen die eenzaamheid ervaren en mensen met een beperking.

Het maximum bedrag per subsidieaanvraag is € 7.500. De gemeente heeft in totaal € 50.000,- gereserveerd voor de subsidie voor jongerenactiviteiten. En € 80.000 voor activiteiten voor kwetsbare inwoners.

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u subsidie kunt aanvragen, is te vinden op de pagina's over beide subsidieregelingen. De links naar de pagina's vindt u hieronder: