Subsidie voor delen van elektrische auto

18 oktober 2019
De deelauto hangt aan de stekker om op te laden

Samen met buurtgenoten of collega's een elektrische auto delen is duurzaam en voordelig. De provincie heeft subsidie voor consumenten en MKB-ondernemers die zich verenigd hebben in een stichting of vereniging.

De subsidie bedraagt maximaal 4.500 euro per elektrische deelauto. Consumenten kunnen daarnaast subsidie krijgen voor organisatiekosten tot maximaal 2.500 euro. Een bedrijf of coöperatie kan voor 2 tot 6 elektrische deelauto’s subsidie krijgen. De Brabantse mobiliteit wordt steeds groener en slimmer en de provincie draagt daar op allerlei manieren aan bij. De provincie heeft de ambitie om in 2020 100.000 elektrische auto’s, bussen en andere voertuigen te zien rondrijden op de Brabantse wegen. Daarvoor heeft zij het 100.000 voertuigenplan opgesteld.

Missie

Het plan van de provincie sluit goed aan bij de missie van Tilburg voor steeds meer emissieloos vervoer. Dat betekent veel minder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Goed voor het klimaat en de schone lucht in de stad. Daarnaast zijn elektrische auto's een stuk stiller. Dat komt de leefbaarheid eveneens ten goede.

De verwachting is dat in 2030 1,9 miljoen auto's op de weg elektrisch rijden. Dat betekent nogal wat voor de oplaadinfrastructuur. De gemeente Tilburg loopt hierop vooruit en maakt de stad hiervoor klaar. Op steeds meer plekken in de stad is opladen mogelijk. Locaties bepalen we samen met inwoners en marktpartijen. Concreet betekent het dat de gemeente parkeerplaatsen reserveert en inricht en een contract sluit met leveranciers van laadpalen (oplaadpalen.nl).

De subsidieregeling van de provincie loopt tot en met 3 december 2019 of eerder als het totale subsidiebedrag is toegekend. Meer informatie, de voorwaarden en de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag kan via de site van de provincie brabant.nl.