Subsidieregelingen voor makers en amateurkunst

05 maart 2021
Jett Rebel met Kamerata Zuid

Foto Jostijn Ligtvoet

Voor makers en voor amateurkunstverenigingen komt de gemeente Tilburg met 2 nieuwe subsidieregelingen cultuur. Daarmee komt er voor deze groepen steun tijdens de corona-crisis. 

Het gaat om het Makersfonds PLUS (750.000 euro) en Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (250.000 euro). Hiermee investeert Tilburg het rijksgeld voor steun aan culturele instellingen daadwerkelijk in cultuur. Beide regelingen gaan op 22 maart om 12:00 uur open. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Makersfonds PLUS

Wethouder Marcelle Hendrickx (Cultuur): “We zijn een stad van makers, maar ook een stad vóór makers. Daarom maken we met deze regelingen mogelijk dat de culturele sector nu wordt ondersteund, zodat we ook  na de coronacrisis weer van kunst en cultuur kunnen genieten. En dat hebben we nodig, zeker in deze tijden. Cultuur is belangrijk voor de stad. Het verbindt, raakt en versterkt. Nu meer dan ooit blijkt hoe belangrijk kunst en cultuur is. Door steun in coronatijd, dragen we een steentje bij aan  perspectief op voortbestaan ná Corona.”
Door corona is het werk van veel makers  vrijwel of geheel stilgevallen. De subsidieregeling Makersfonds PLUS biedt makers de mogelijkheid om voor de periode juni 2020 tot en met juni 2021 steun aan te vragen. Op die manier is het voor deze makers mogelijk om nu en na de coronacrisis kunst te kunnen maken. 

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor onder meer onderzoek, voorbereidingskosten, materiaalkosten en/of een bijdrage in de kosten van de werkruimte en extra kosten door corona.   

Meer informatie is te vinden op de pagina Makersfonds PLUS op deze website 

Amateurkunst 

De amateurkunstsector is belangrijk voor Tilburg. Er zijn rond de 100 amateurorganisaties en -verenigingen in de gemeente, die bijdragen aan de beleving van cultuur in de stad. Ze bieden iedereen de mogelijkheid om op elk niveau actief bezig te zijn met cultuur. Ook voor deze sector zijn de activiteiten (vrijwel) stil komen te liggen. Steun voor de amateurkunstsector is nodig om de verenigingen en organisaties een toekomstperspectief te bieden. Deze regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door Art-Fact. 

Meer info over de regeling voor amateurkunst staat op de website www.art-fact.nl

Steun vanuit het Rijk

Eerder al heeft de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap onder voorwaarden van cofinanciering via de Rijkscultuurfondsen, financiële steun verleend aan Theaters Tilburg, Theater De Nieuwe Vorst, 013 Podium en het Textielmuseum. In totaal stelt het Rijk afgerond 6,3 miljoen euro beschikbaar voor Tilburg. 

Zelf heeft de gemeente in 2020 voor culturele instellingen die subsidie krijgen besloten tot coulance  over te leveren prestaties en over het door laten lopen van de bevoorschotting. 

Alle corona-gerelateerde regelingen van de gemeente staan op de pagina met corona informatie voor ondernemers op deze website.