Test: Schouwburgring deels afgesloten

28 februari 2019

Vanaf maandag 11 maart sluit de linkerrijstrook van de Schouwburgring. Het gaat om het gedeelte tussen de Bisschop Zwijssenstraat tot de afslag naar het Louis Bouwmeesterplein.

De gemeente test hiermee of een gedeeltelijke afsluiting ervoor zorgt dat het verkeer snelheid mindert en dat mensen veilig kunnen oversteken. De afgesloten rijstrook krijgt tijdelijk groen, informatiepanelen en bankjes. De test of pilot duurt minimaal tot de kermis. Tijdens evenementen gaan beide rijstroken open.

Situatie

Op de Schouwburgring wordt met name in de rustige periodes te hard gereden. De winkels, parkeerplekken, onderwijsinstellingen en Schouwburg zorgen voor veel verkeer. Fietsers en voetgangers steken de  weg op willekeurige plaatsen over. Dit maakt het moeilijk om de situatie verkeersveilig te krijgen. Bovendien maakt veel verkeer gebruik van de Cityring, terwijl zij niet in de binnenstad hoeven te zijn. De Cityring is hierop niet berekend, de ringbanen zijn beter geschikt voor doorgaand verkeer.

De gemeente houdt in de gaten of de doorstroming op de Cityring niet te veel gehinderd wordt. Als het nodig is kunnen de bankjes en het groen op korte termijn verwijderd worden. De winkels, parkeerplekken op de Schouwburgring en de parkeergarage Louis Bouwmeesterplein blijven tijdens de pilot normaal bereikbaar.

Na afloop van deze laatste test op de Cityring worden alle 3 de pilots geëvalueerd. Lees meer over de aanpassen aan de Cityring. Op basis van een onafhankelijk advies over deze pilots beslist de gemeenteraad over eventuele aanpassingen aan de Cityring.