Tijdelijke opvang statushouders

18 oktober 2021
Luchtfoto van het complex van de voormalige Willem II kazerne

In een van de gebouwen van de Willem II-kazerne aan Ringbaan-Zuid gaat de gemeente tijdelijk statushouders opvangen. Het gaat om een groep van zo’n 200 tot 240 statushouders. De opvang is tot uiterlijk 1 november 2022.

Omwonenden hebben hierover een brief gehad van de gemeente. Op 19 en 20 oktober zijn informatieavonden voor omwonenden.

Een statushouder is iemand die de hele asielprocedure doorlopen heeft en die een vergunning heeft om in Nederland te mogen verblijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Tilburg of de omliggende regio en starten met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, verblijven ze in de Koning Willem II-kazerne.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert. Een tussenvoorziening voor statushouders versnelt de uitstroom vanuit asielzoekerscentra en zorgt voor ruimte voor de opvang van vluchtelingen in asielzoekerscentra die nu al vol zitten. Met deze tijdelijke oplossing in de Koning Willem II-kazerne wordt een crisisnoodsituatie zoals in 2015 voorkomen. Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang. Dat is niet menselijk en voor de gemeente Tilburg dus niet acceptabel. Daarom heeft de gemeente Tilburg besloten om mee te werken aan de vraag van het COA en de Koning Willem II-kazerne voor maximaal 1 jaar, tot uiterlijk 1 november 2022, in te zetten als opvanglocatie voor statushouders. De geplande nieuwbouw op het kazerneterrein loopt daardoor nauwelijks vertraging op. De fasering in de ontwikkeling van het gebied (sloop en bouwrijp maken) wordt in overleg met de projectontwikkelaar aangepast.

Vragen

De gemeente en het COA begrijpen dat de direct omwonenden van de Koning Willem II-kazerne wellicht vragen of opmerkingen hebben over dit besluit. Tijdens de informatieavonden geven een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders en het COA een toelichting op het besluit. Daarna kunnen omwonenden met eventuele vragen, opmerkingen of aandachtspunten terecht bij betrokken medewerkers van de gemeente Tilburg en het COA.

Meer informatie op de pagina opvang kazerne op deze site.