Tilburg als populaire fietsstad

18 december 2020
Fietser op rood fietspad

Fietsers (en voetgangers) krijgen in Tilburg meer ruimte, vaker voorrang en sneller groen bij verkeerslichten. Dit staat in de Fietsagenda 2020 die de gemeente Tilburg heeft gemaakt. 

De Fietsagenda laat zien hoe de gemeente werkt aan de ambitie dat in 2040 75% van de verplaatsingen in de binnenstad per fiets of te voet worden gedaan. Ook wil Tilburg ervoor zorgen dat het aantal fietskilometers in 2027 met 20% is gestegen ten opzichte van 2017. 

Parkeren

Er zijn drie thema’s benoemd: fietsparkeren, het fietsnetwerk en fietsstimulering. De gemeente gaat de voorzieningen voor het parkeren van de fiets verbeteren. Denk daarbij aan een goede stalling voor de fiets bij nieuwbouw van woningen, maar ook aan een pilot met fietsvlonders om bij bestaande bouw het parkeren te verbeteren. Fietsparkeren in de binnenstad krijgt de aandacht, maar ook buiten het centrum. Er worden meer ‘nietjes’ geplaatst, zoals de fietsbeugels genoemd worden waar je je fiets aan vast kunt maken. Te beginnen bij de grotere bushaltes.

Netwerk

Binnenkort is de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk klaar en start de aanleg van de route Tilburg-Breda. Ook binnen de stad worden routes beter aan elkaar gekoppeld zodat er een logischer fietsnetwerk ontstaat. De openbare ruimte wordt herverdeeld in het voordeel van fietsers en voetgangers.  

Stimulering

48% van de schoolgaande kinderen wil op de fiets naar school. Daarom wordt ingezet op veilige schoolfietsroutes. De gemeente gaat ook kijken hoe de omgeving van scholen zo ingericht kan worden dat het fijn is voor de fietser. Ook voor ouderen en forenzen moet een fietsomgeving worden gemaakt die veilig en plezierig in het gebruik is. Daarnaast krijgt de groep die niet wil fietsen of niet durft te fietsen aandacht. Dat geldt ook voor mensen die geen goede fiets hebben.  

Wethouder Mario Jacobs (mobiliteit): “Eind jaren '70 werd in Tilburg de eerste Nederlandse snelfietsroute aangelegd: het rooie fietspad. Het toen zo spraakmakende project krijgt nu een vervolg. De stad wordt het hart van meerdere snelfietsroutes. Samen met het nu al uitgebreide netwerk van fietsroutes zorgt dit ervoor dat Tilburg nog beter bereikbaar wordt per fiets. Dat draagt er aan bij dat Tilburg ook in de toekomst de populaire fietsstad blijft die het nu al is. Maar nog belangrijker: dat we werken aan een veiliger en gezonder Tilburg.”