Tilburg: compacte en complete stad worden

17 juli 2017
De Heikese kerk

Tilburg wil een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is. Om dat voor elkaar te krijgen, is een plan opgesteld. Daarin staat onder meer dat Tilburg in de toekomst een compacte en complete stad moet worden.

Andere thema's in het plan (de binnenstadsvisie) zijn dat er ruimte moet zijn voor talent en de ontwikkeling van de kenniseconomie. En de zogenoemde 'next generation' moet in Tilburg kunnen wonen. En Tilburg biedt plek voor creatief en cultureel ondernemerschap. De nieuwe plannen zijn besproken met inwoners, het Binnenstad Management Tilburg, (creatieve) ondernemers, culturele instellingen, woningbouwcorporaties, aannemers, ontwikkelaars, beleggers en studenten.

De plannen geven antwoord op de vraag: hoe krijgt Tilburg het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren. Dat wil de gemeente bereiken met een aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad die wonen, werken en recreëren combineert met ruimtelijke kwaliteit en hoog-stedelijke voorzieningen.

Dwaalgebied

De plannen gelden voor het gebied binnen en rond de cityring, de winkelomgeving, het dwaalgebied, de Spoorzone, het Veemarktkwartier en het Kunstcluster. De Piushaven en het Museumcluster liggen in de directe omgeving van het centrum. Verbindingen met deze gebieden zijn van belang.  

Boeien

De titel van het plan is: 'Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw'. Het college stelde het op 11 juli vast. De visie gaat uit van de eigen kracht van Tilburg en zet in op 'boeien, binden, blijven': Blijf boeien door te blijven bouwen aan Tilburg jongeren- en studentenstad, bind een daadkrachtige midden- en topklasse en zorg ervoor dat er meer inwoners, bedrijven, bezoekers en koopkracht in Tilburg blijven.

Er wordt een Agenda voor de Binnenstad van de 21e eeuw opgesteld. Het college en de raad stellen hiervoor de prioriteiten vast. Daarmee gaat Tilburg een gezonde economische toekomst tegemoet.