Tilburg gezond. Vertel het ons...

09 april 2019

De gemeente wil graag met inwoners in gesprek over het onderwerp 'gezond in Tilburg'. Daarom worden gesprekstafels georganiseerd in april en mei. Inwoners kunnen zich daarvoor aanmelden.

Tilburg zet in op een gezonde samenleving. Dat kan op vele manieren. De gemeente wil graag horen van inwoners wat er nodig is. Inwoners kunnen vertellen wat er werkelijk toe doet. En hoe de gemeente het verschil kan maken. Daarom worden tussen 15 april en 6 mei verschillende gesprekstafels met groepen inwoners en professionals. Komt u vertellen wat er nodig is om u gezond te voelen? En wat er nodig is om Tilburg gezonder te maken?

Data gesprekken

  • 15 april 14:00 - 17:00 uur (inloop 13:30 uur): professionals die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte
  • 17 april 17:30 - 20:30 uur (inloop 17:00 uur): Jongeren tussen 12 en 16 jaar
  • 18 april 18:30 - 21:30 uur (inloop 18:00 uur): Professionals voortgezet onderwijs, ROC en MBO
  • 18 april 18:30 - 21:30 uur (inloop 18:00 uur): Professionals primair onderwijs en de kinderdagopvang
  • 23 april 19:00 - 22:00 uur (inloop 18:30 uur): Jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar
  • 24 april 14:00 - 17:00 uur (inloop 13:30 uur): Ouderen
  • 25 april 14:00 - 17:00 uur (inloop 13:30 uur): Ouderen uit Tilburg West
  • 6 mei 19:00 - 22:00 uur (inloop 18:30 uur): Ouders van schoolgaande kinderen tussen  4 en 18 jaar

Aanmelden

Aanmelden voor een gesprekstafels kan via gezond@tilburg.nl. Graag vermelden aan welke gesprekstafel u wilt deelnemen. Locatie en details volgen bij de bevestiging.
Eerst meer informatie? Stuur dan ook een mail naar bovenstaand adres en de gemeente neem contact met u op.

Visie positieve gezondheid 2020-2023

Samen met de stad ontwikkelt de gemeente een nieuwe visie op gezondheid voor de komende 4 jaar. Het begrip 'positieve gezondheid' is hierbij het uitgangspunt. Dat betekent dat de gemeente met een brede blik naar gezondheid kijkt. Naast leefstijl kijkt Tilburg bijvoorbeeld ook naar een gezonde leefomgeving, vitaliteit en het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren. Bij het ontwikkelen van de nieuwe visie is extra aandacht voor kwetsbare groepen, omdat zij vaak te maken hebben met een gezondheidsachterstand. De nieuwe visie zal in het najaar vastgesteld worden.