Tilburg nieuwe koploper in cliëntondersteuning

21 november 2018

Tilburg gaat stevig inzetten op cliëntondersteuning voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag. De bedoeling is dat mensen geholpen worden om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Tilburg is nieuwe koplopergemeente voor cliëntondersteuning, samen met 13 andere gemeenten in Nederland.

De praktijk laat zien dat veel mensen in kwetsbare situaties en hun naasten het moeilijk vinden om zorg of ondersteuning te regelen. Niet iedereen weet de weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Wat zijn de mogelijkheden? Bij wie kunnen ze aankloppen? Cliëntondersteuners helpen de vraag scherp te krijgen, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen.

Laagdrempelig

Bij voorkeur komt cliëntondersteuning uit het eigen netwerk of van een vrijwillige (opgeleide) onafhankelijke cliëntondersteuner. Zo blijft de ondersteuning laagdrempelig. Wanneer het nodig is, kan er ook een professional worden ingeschakeld.

Verschil maken

Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning in Tilburg nog niet laagdrempelig genoeg is. Ook weten Tilburgers de weg naar ondersteuning nog niet goed te vinden. Een 3e verbeterpunt is de verbinding en afstemming tussen professionele en vrijwillige cliëntondersteuning. Deze is nog niet zo gestructureerd als we zouden willen. Met al deze punten gaat de gemeente aan de slag. Wethouder Erik de Ridder: "Als koplopergemeente cliëntondersteuning willen we het voor onze inwoners op orde hebben. Mensen moeten de ondersteuning beter kunnen vinden en hierlangs beter geholpen kunnen worden. Want met passende zorg kunnen we het verschil maken in het leven van Tilburgers."